ROČNÍ PLÁN
JARO:

1/ Akce ke Dni Země.

2/ Svátky velikonoční.

3/ Májová kvetoucí zahrada (akce dětí, cvičení různého zaměření, akce hudební
a výtvarné).Z jara holduj tanci, pohybu...


...či jarnímu koncertování na zahradě...LÉTO:

1/ Ozdravné cvičební a zvukové techniky.

2/ Tvořivé dílny.

3/ Společná práce na zahradě.Letní trávník lze využít třeba i k malování...


Slunce i klasická hudba na zahradě zajisté potěší...Zahrada je vhodná i pro průnik do historie...Z aktivit nevidomých klientů brněnského Tyflo Centra...PODZIM:

1/ Akce Brno - Zdravé město.

2/ Podzimní dny přírody.My rozhodně nenecháváme ptáčky hladovět...ZIMA:

1/ Živý vánoční strom se společenskými akcemi.

2/ Betlém pod smrkem.Pohled do slámových jesliček...
Upozornění: ve znění autorského zákona České republiky je fotograf jako autor snímku vlastníkem autorských práv. Použití fotografií je dovoleno pouze pro osobní neziskové aktivity. Užití nad tento rámec je možný jen po dohodě
s autorem.
Webové stránky Přírodní zahrady u smrku vytváří
a udržuje grafik Josef Hepp, telefon 530 313 731,
e-mail: josef.hepp@gmail.com.
Občanské sdružení Smrk