KDO JSME?
Občanské sdružení Smrk
nyní nově
spolek zahrady u smrku z. s.
je nezisková organizace s právní subjektivitou.

Zabývá se ochranou životního prostředí, problémy trvale udržitelného života, městskou krajinou a ekologickým vzděláváním, výchovou a osvětou. Spolupracuje s dalšími společenskými, odbornými i státními subjekty.

Od jara 2004 máme v nájmu městský pozemek, kde jsme založili přístupnou zahradu a zajišťujeme její celospo- lečenskou funkci v návaznosti na sousedící park podle dlouhodobého projektu s názvem „Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání“. Projekt je podporován Statutárním městem Brnem.No koukněte - tak to je ten náš krasavec...Přírodní zahrada u smrku
je pro veřejnost otevřena:

1. Při společenských organizovaných akcích.

2. V předem dohodnutém čase pro různé zájemce
(např. mateřské, základní a speciální školy).

3. Některé organizace užívají zahradu pravidelně
v určitých dnech a časech (např. nevidomí klienti
Tyflo Centra, děti z waldorfské školy, klub M + M - maminky a miminka,...).

4. V době práce na údržbě zahrady může přijít pomoci každý.

5. Od jara 2006 je zahrada otevřena pro veřejnost každý čtvrtek 13:00 - 18:00 (v zimním období 13:00 - 17:00).
Vstup:

Vstup je zdarma - můžete však přispět na provoz dobrovolným příspěvkem.


Doprava:

Tramvaje č. 1 a 6  - zastávka Semilasso,
trolejbus č. 32 - konečná.


Provoz:

Provoz a údržba zahrady je zajišťována dobrovolnou (nehonorovanou) prací členů sdružení i řady občanů
a odborníků.


Financování:

Potřebné finance jsou zajišťovány z grantů, dotací vládních i nevládních organizací, z darů podnikatelů
i občanů. S vděčností  přijmeme jakýkoli finanční příspěvek, který můžete poukázat  na níže uvedené konto.


Kontakt:

Občanské sdružení Smrk

od roku 2016 se jmenujeme
SPOLEK ZAHRADY U SMRKU z. s.

Ramešova 10, 612 00 Brno - Královo Pole
IČ 708 09 739
E-mail: smrk.o.s@seznam.cz
Bankovní spojení: 1715976001/5500


Výbor:

V čele spolku je statutární zástupce a současně předseda tříčleného výboru Mgr. Libuše Mičolová.

Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Mičolová,
tel.: 549 244 745, mobil: 721 675 235.Dámská jízda na zahradě...Upozornění: ve znění autorského zákona České republiky je fotograf jako autor snímku vlastníkem autorských práv. Použití fotografií je dovoleno pouze pro osobní neziskové aktivity. Užití nad tento rámec je možný jen po dohodě
s autorem.

▼▼▼  Reklamní banner vkládá do našich stránek poskytovatel webhostingu webzdarma.  ▼▼▼


Občanské sdružení Smrk